مرکز خرید نهال

فروش نهال | خرید نهال | قیمت نهال | خرید لوله نخدار

 در این بخش خرید ارقام نهال مانند ،خرید نهال گردو ، خرید نهال انگور ، خرید نهال هلو ، خرید نهال بادام ، خرید نهال شلیل ، خرید نهال خرمالو ، خرید نهال گیلاس ، خرید نهال سیب ،خرید نهال گلابی ،خرید نهال به ، خرید نهال آلبالو ،خرید نهال پسته ، خرید نهال انجیر ، خرید نهال زردآلو ، خرید نهال غیر مثمر ، خرید نهال آلو ، خرید نهال گوجه سبز ، خرید نهال صنوبر ، خرید نهال های کمیاب و وارداتی و … امکان پذیر است .

(مشاهده دسته)

مرکز خرید لوله نخدار کشاورزی

مرکز خرید لوله نخدار کشاورزی

در این بخش خرید لوله نخدار آسایش آذربایجان ، خرید لوله نخدار اکو یا Eco (لوله جدید و انحصاری شرکت آسایش آذربایجان) ، خرید لوله لی فلت ، خرید لوله نخدار قشقایی شیراز ، خرید لوله های هیدروفلوم درجه ۱ و درجه ۲ و … را میتوانید انجام دهید.

(مشاهده دسته)

مرکز خرید نوار آبیاری قطره ای و خرید لوله آبیاری بارانی

خرید لوازم آبیاری قطره ای

شامل خرید نوار تیپ ( همان لوله های تاشو و منعطف) ، لوله های لوله آبیاری قطره ای ، لوله های آبیاری بارانی آسا فلت (لوله های منعطف و تاشو سوراخ دار) ، لوله‌های آبیاری قطره ای پلی اتیلن سخت برای آبیاری درختان میوه و … 

(مشاهده دسته)

مرکز خرید اتصالات آبیاری قطره ای و خرید اتصالات آبیاری بارانی

placeholder

این بخش شامل خرید اتصالات آبیاری قطره ای و خرید اتصالات بارانی مانند خرید شیر 17*17 ، خرید کمربند ، خرید بست فلزی ، خرید شیر توپی و انواع اتصالات و …

(مشاهده دسته)

انواع لوله های کشاورزی جهت انتقال آب و آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی
نهال صنوبر ایتالیایی

نهال صنوبر ایتالیایی

تومان12,000

نهال قلمه

نهال صنوبر اسرائیلی 3 ساله

تومان75,000

نهال صنوبر زود بازده

نهال صنوبر اسرائیلی 2 ساله

تومان25,000

درخت زود رشد در ایران

نهال سپیدار 3 ساله

تومان80,000

ارقام نهال صنوبر

نهال صنوبر 3 ساله

تومان75,000

درخت سریع الرشد کم آب

نهال کبوده 3 ساله

تومان75,000

ارقام نهال صنوبر

نهال صنوبر دسته بیلی

تومان30,000

نهال پده

نهال پده

تومان11,000

نهال تبریزی

نهال تبریزی

تومان12,000

درخت تبریزی

نهال تبریزی 2 ساله

تومان22,000

نهال بیدمشک 1 ساله

نهال بیدمشک 1 ساله

تومان12,000

لوله نخدار قشقایی 2 اینچ

لوله نخدار قشقایی 2 اینچ

تومان6,700

لوله نخدار قشقایی 2/5 اینچ

لوله نخدار قشقایی 2/5 اینچ

تومان8,000

نهال بید مجنون 2 ساله

نهال بید مجنون 2 ساله

تومان30,000

نهال بید مجنون

نهال بید مجنون

تومان20,000

نهال کبوده 2 ساله

نهال کبوده 2 ساله

تومان45,000

نهال صنوبر اسرائیلی

نهال صنوبر اسرائیلی

تومان13,000

نهال کبوده

نهال کبوده

تومان25,000

نهال سپیدار 2 ساله

نهال سپیدار 2 ساله

تومان35,000

نهال صنوبر 2 ساله

نهال صنوبر 2 ساله

تومان22,000

نهال سپیدار یک ساله

نهال سپیدار

تومان15,000

نهال صنوبر

نهال صنوبر

تومان10,000

لوله آبیاری بارانی 1/5 اینچ

لوله آبیاری بارانی 1/5 اینچ

تومان3,000

ارقام نهال صنوبر و غیر مثمر
نهال صنوبر ایتالیایی

نهال صنوبر ایتالیایی

تومان12,000

نهال قلمه

نهال صنوبر اسرائیلی 3 ساله

تومان75,000

نهال صنوبر زود بازده

نهال صنوبر اسرائیلی 2 ساله

تومان25,000

درخت زود رشد در ایران

نهال سپیدار 3 ساله

تومان80,000

ارقام نهال صنوبر

نهال صنوبر 3 ساله

تومان75,000

درخت سریع الرشد کم آب

نهال کبوده 3 ساله

تومان75,000

ارقام نهال صنوبر

نهال صنوبر دسته بیلی

تومان30,000

نهال پده

نهال پده

تومان11,000

نهال تبریزی

نهال تبریزی

تومان12,000

درخت تبریزی

نهال تبریزی 2 ساله

تومان22,000

نهال بیدمشک 1 ساله

نهال بیدمشک 1 ساله

تومان12,000

لوله نخدار قشقایی 2 اینچ

لوله نخدار قشقایی 2 اینچ

تومان6,700