مرکز خرید نهال

فروش نهال | خرید نهال | قیمت نهال | خرید لوله نخدار

 در این بخش خرید ارقام نهال مانند ،خرید نهال گردو ، خرید نهال انگور ، خرید نهال هلو ، خرید نهال بادام ، خرید نهال شلیل ، خرید نهال خرمالو ، خرید نهال گیلاس ، خرید نهال سیب ،خرید نهال گلابی ،خرید نهال به ، خرید نهال آلبالو ،خرید نهال پسته ، خرید نهال انجیر ، خرید نهال زردآلو ، خرید نهال غیر مثمر ، خرید نهال آلو ، خرید نهال گوجه سبز ، خرید نهال صنوبر ، خرید نهال های کمیاب و وارداتی و … امکان پذیر است .

(مشاهده دسته)

مرکز خرید لوله نخدار کشاورزی

مرکز خرید لوله نخدار کشاورزی

در این بخش خرید لوله نخدار آسایش آذربایجان ، خرید لوله نخدار اکو یا Eco (لوله جدید و انحصاری شرکت آسایش آذربایجان) ، خرید لوله لی فلت ، خرید لوله نخدار قشقایی شیراز ، خرید لوله های هیدروفلوم درجه ۱ و درجه ۲ و … را میتوانید انجام دهید.

(مشاهده دسته)

مرکز خرید نوار آبیاری قطره ای و خرید لوله آبیاری بارانی

خرید لوازم آبیاری قطره ای

شامل خرید نوار تیپ ( همان لوله های تاشو و منعطف) ، لوله های لوله آبیاری قطره ای ، لوله های آبیاری بارانی آسا فلت (لوله های منعطف و تاشو سوراخ دار) ، لوله‌های آبیاری قطره ای پلی اتیلن سخت برای آبیاری درختان میوه و … 

(مشاهده دسته)

مرکز خرید اتصالات آبیاری قطره ای و خرید اتصالات آبیاری بارانی

placeholder

این بخش شامل خرید اتصالات آبیاری قطره ای و خرید اتصالات بارانی مانند خرید شیر 17*17 ، خرید کمربند ، خرید بست فلزی ، خرید شیر توپی و انواع اتصالات و …

(مشاهده دسته)

انواع لوله های کشاورزی جهت انتقال آب و آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی
لوله نخدار قشقایی 2/5 اینچ

لوله نخدار قشقایی 2/5 اینچ

تومان8,000

لوله نخدار 2 اینچ اِکو

لوله نخدار 2 اینچ اِکو

تومان5,500

لوله نخدار 8 اینچ

لوله نخدار 8 اینچ

تومان370,000

لوله نخدار 4/5 اینچ

لوله نخدار 4/5 اینچ

تومان16,000

لوله نخدار 6/5 اینچ

لوله نخدار 6/5 اینچ

تومان29,500

لوله آبیاری بارانی 1 اینچ

لوله آبیاری بارانی 1 اینچ

تومان2,500

لوله آبیاری بارانی 1/5 اینچ

لوله آبیاری بارانی 1/5 اینچ

تومان3,000

لوله نخدار 3 اینچ

لوله نخدار 3 اینچ

تومان10,000

لوله نخدار 2 اینچ

لوله نخدار 2 اینچ

تومان6,700

لوله نخدار قشقایی 2 اینچ

لوله نخدار قشقایی 2 اینچ

تومان6,700

لوله نخدار3 اینچ اِکو

لوله نخدار3 اینچ اِکو

تومان8,700

لوله نخدار 3/5 اینچ اِکو

لوله نخدار 3/5 اینچ اِکو

تومان11,000

لوله نخدار 4/5 اینچ اِکو

لوله نخدار 4/5 اینچ اِکو

تومان14,000

لوله نخدار 5 اینچ اِکو

لوله نخدار 5 اینچ اِکو

تومان17,000

لوله نخدار 4 اینچ اِکو

لوله نخدار 4 اینچ اِکو

تومان12,800

لوله آبیاری بارانی 2/5 اینچ

لوله آبیاری بارانی 2/5 اینچ

تومان6,000

لوله نخدار کشاورزی

لوله نخدار 3/5 اینچ

تومان12,000

لوله کشاورزی نخدار

لوله نخدار 2/5 اینچ

تومان8,500

لوله نخدار 2/5 اینچ اِکو

لوله نخدار 2/5 اینچ اِکو

تومان7,400

لوله نخدار 5 اینچ

لوله نخدار 5 اینچ

تومان19,500

لوله نخدار 5/5 اینچ

لوله نخدار 5/5 اینچ

تومان21,500

لوله نخدار 4 اینچ

لوله نخدار 4 اینچ

تومان14,700

لوله آبیاری بارانی 2 اینچ

لوله آبیاری بارانی 2 اینچ

تومان3,600

لوله نخدار 6 اینچ

لوله نخدار 6 اینچ

تومان25,500

ارقام نهال صنوبر و غیر مثمر
نهال تبریزی

نهال تبریزی

تومان10,000

درخت تبریزی

نهال تبریزی 2 ساله

تومان20,000

نهال بیدمشک 1 ساله

نهال بیدمشک 1 ساله

تومان12,000

نهال بید مجنون 2 ساله

نهال بید مجنون 2 ساله

تومان25,000

نهال بید مجنون

نهال بید مجنون

تومان20,000

نهال کبوده 2 ساله

نهال کبوده 2 ساله

تومان30,000

نهال صنوبر اسرائیلی

نهال صنوبر اسرائیلی

تومان11,000

نهال کبوده

نهال کبوده

تومان18,000

نهال سپیدار 2 ساله

نهال سپیدار 2 ساله

تومان18,000

نهال صنوبر 2 ساله

نهال صنوبر 2 ساله

تومان18,000

نهال سپیدار یک ساله

نهال سپیدار

تومان10,000

نهال صنوبر

نهال صنوبر

تومان10,000