سیتوشا
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

کپک خاکستری توت فرنگی

سیاه شدن توت فرنگی
کپک خاکستری توت فرنگی

کپک خاکستری توت فرنگی .توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله و از تیره گل سرخیان میباشد فرنگی تازه دارای ویتامین سی ، عنصر پتاسیم می‌ باشد کشت توت فرنگی در ایران به صورت گلخانه‌ ای و کاشت در زمین فوق را در حال پیشرفت است و سطح زیر کشت توت فرنگی در سال ۱۳۹۷ در گلخانه ۵۰۰ هکتار و در مزرعه ۶ هزار هکتار بوده است.

از آفات و بیماری ها یی که باعث زیان و خسارت اقتصادی در این محصول می شود می‌ توان کپک خاکستری توت فرنگی را نام برد که در صورت عدم کنترل این قارچ میوه تشکیل نمی‌شود

عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی قارچی با نام Botrytis cinereaاست که گل و میوه را آلوده می‌کند این قارچ از نوک میوه شروع به آلوده کردن میوه می نماید خسارات ناشی از این قارچ بسیار بالا بوده و در صورت عدم کنترل سبب تشکیل نشدن میوه یا به شکل آمدن میوه های بدشکل می شود که در بازار خواهان نخواهد داشت.

نشانه های بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

حمله این قارچ شامل قسمت های گیاه از جمله گل میوه و برگ می‌شود گل های آلوده قهوه ای رنگ میشوند و از بین می‌روند

در شرایط آب و هوایی مرطوب سرعت انتقال بیماری افزایش می یابد

هر قسمت آلوده از میوه پوسیده می‌شود نرم می‌شود به رنگ قهوه ای روشن دیده می‌شود و با آلوده شدن کل میوه ناحیه پوسیده سفت شده و به رنگ قهوه ای تیره دیده می شود میوه ها به صورت آلوده شده و با پودر خاکستری و غبار آلود که اسپورهای قارچ است پوشانده می شود بیماری کپک خاکستری توت فرنگی بعد از برداشت و هنگام جابجایی محصول نیز باعث تخریب و نابودی محصول می شود.

نشانه های  بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

زندگی کپک خاکستری توت فرنگی

در شرایط نامساعد عامل بیماری به صورت اجسام تیره در فرم استراحتی روی بافت مرده دیده می‌شود و اسپورها در آب و هوای مرطوب و خنک پدیدار می‌شوند و توسط باد یا آب به بافت‌های گیاه گسترش پیدا می‌کند قارچ در بافت گیاه زنده مانده و گیاهان سالم را در تمام فصل رشد آلوده می‌سازد بیماری در درجه حرارت بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بالا گسترش می‌یابد

زندگی  کپک خاکستری توت فرنگی

راه های کنترل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

کنترل فیزیکی

جمع آوری اندامها یا میوه های آلوده در طی دوره تولید

سوزاندن یا دفن اندام های جمع شده دور از گلخانه یا مزرعه

هرس بوته ها و حذف برگ ها و ساقه های پیر و اضافی

کاهش نیتروژن خاک با استفاده کمتر از کودهای ازته

براشت به موقع میوه‌ها در کاهش بیماری کپک‌ها خاکستری توت فرنگی تاثیر بسزایی دارد.

کنترل شیمیایی

در صورت لزوم با نظر گیاهپزشک ناظر قارچکش های سینگولار (بوسکالید+پیراکلواستروبین) با غلظت یک در هزار و میلیسی ماده موثره پیری متانول با غلظت یک در هزار توصیه می شود

مجلول پاشی با مشاهده علائم بیماری انجام شود در صورت پایداری تکرار آن هر هفته توصیه می‌شود دوره کارنس این سموم سه روز پس از سمپاشی میباشد یعنی سه روز بعد از سمپاشی محصول برداشت شود

استفاده از قارچ کش ها با گروه شیمیایی مشابه بیش از دوبار به دلیل وقوع مقاومت در قارچ توصیه نمی‌شود . استفاده از نازل مناسب به قارچ کش ها با قطر ذرات ۲۵۰ تا ۳۵۰ میکرومتر برای پوشش کامل اندامهای گیاهی و تماس با اندامهای قارچ تاثیر بسزایی دارد.

نظرات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

برای بازدید از فروشگاه اینجا را لمس کنید.

برای ارتباط از طریق واتساپ با ما اینجا را لمس کنید .

برای تماس با ما جهت کسب اطلاعات و مشاوره 09364815380  شماره را لمس کنید.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*