نحوه ارسال نهال هایی با ارتفاع بیش از 3 متر

نهال پده

نهال پده

تومان11,000

نهال تبریزی

نهال تبریزی

تومان10,000

درخت تبریزی

نهال تبریزی 2 ساله

تومان20,000

نهال بیدمشک 1 ساله

نهال بیدمشک 1 ساله

تومان12,000

نهال بید مجنون 2 ساله

نهال بید مجنون 2 ساله

تومان25,000

نهال بید مجنون

نهال بید مجنون

تومان20,000

نهال کبوده 2 ساله

نهال کبوده 2 ساله

تومان30,000

نهال صنوبر اسرائیلی

نهال صنوبر اسرائیلی

تومان11,000