سیتوشا
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

نقشه منبع آب و هوایی ایران

اقلیم های ایران  
منطقه اقلیمی 1

منطقه اقلیمی 2

منطقه اقلیمی 3

منطقه اقلیمی 4

منطقه اقلیمی 5

منطقه اقلیمی 6

منطقه اقلیمی 7

برای استفاده از این نقشه و برای فهمیدن اینکه آیا نهال مورد نظر در منطقه شما جواب می دهد ابتدا شماره اقلیمی خود را در نقشه پیدا کنید سپس به محصول برگردید و ببینید برای محصول مورد نظر این منطقه اقلیمی پیشنهاد شده است یا نه 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*