سیتوشا
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

درآوردن نهال های صنوبر به وسیله تراکتور

درآوردن نهال های صنوبر به وسیله تراکتور

درآوردن نهال های صنوبر به وسیله تراکتور

در نهالستان سیتوشا اولویت اول که برای ما وجود دارد این است که نهال سالم به دست مشتری برسد ما در این مسیر حتی یک درصد هم احتمال دهیم که نهال بعد از رسیدن به دست مشتری و بعد از کاشت اصولی می تواند آسیب ببیند کمترین ریسکی انجام نمی دهیم

به همین خاطر همه نهال های خود را به وسیله تراکتور یا به وسیله بیل مکانیکی از زمین در می آوریم تا ریشه آنها کامل و سالم از خاک در آید اینگونه احتمال خشک شدن و احتمال نگرفتن نهال را تا حد ممکن پایین می آوریم درآوردن ریشه کامل نهال فایده دیگری که دارد این است که رشد نهال با مشکل مواجه نمی شود

از آن گذشته ما نهال های را موقعی در می آوریم که قرار است عصر آن را ارسال کنیم .

جهت مشاوره رایگان شماره را لمس کنید 1

دیدگاه‌های نوشته

*
*